A felelősségbiztosítás:

A saját felelősségből okozott károkért,
amelyekért jogszabály szerint felelünk
és amelyekért kártérítéssel tartozunk!
Ez fokozottan igaz azon vállalkozókra,
akik termelnek vagy szolgáltatnak!


Keressen minket!

06 1 58 58 555

office@grantis.hu

VEGYE FEL
VELÜNK A
KAPCSOLATOT!
Érdeklődés tárgya:
Tovább
LiveZilla Live Help

INGYENES MEGTAKARÍTÁSI TANÁCSADÁS, EGY KATTINTÁSSAL!

Az ország bármely területén, így akár az Ön otthonában vagy irodájában is díjmentes személyes tanácsadást biztosítunk Önnek. Garantáljuk, hogy ez a 1,5 óra, élete egyik legjobb befektetése lesz!Felelősség Biztosítás

Utolsó frissítés: 2017-11-23

felelősségbiztosításA felelősségbiztosításrólA felelősségbiztosítás fajtáiÁltalános- vagy tevékenységi felelősség biztosításMunkáltatói / Munkavállalói felelősségbiztosításTermék- vagy szolgáltatás felelősség biztosításKörnyezet szennyezési felelősség biztosításCRM, BÁF - Fuvarozói felelősségbiztosításBérbeadói felelősségbiztosításBérbevevői felelősségbiztosításVezetői felelősségbiztosításTanulói felelősségbiztosításÜzemeltetői felelősségbiztosításSzakmai felelősségbiztosítások

a felelősségbiztosítás

felelősségbiztosítás tipp

VIZSGÁLTASSA FELÜL!

Amennyiben Ön már rendelkezik felelősségbiztosítással, de szeretne erre a célra kevesebbet fizetni, akkor kérje díjmentes felülvizsgálatunkat, és kollégáink nagy eséllyel fognak találni a piacon egy, az Önénél olcsóbb felelőssségbiztosítás szerződést!

Afelelősségbiztosítás ha máshonnan nem is, akkor a KGFB (Kötelező Gépjármű Felelősség Biztosítás) szerződések kapcsán mindenki számára ismerős lehet. Egy egy nem várt esemény vagy tévedés miatt bekövetkezett károkért ugyanis kártérítési felelősséggel tartozunk, amelynek kifizetése sokszor nem, vagy csak hatalmas áldozatok árán lehetséges.

Amíg azonban egy gépjárművel okozott sérülés, vagy baleset néhány száz, vagy néhány millió forintból "megúszható", addig a vállalati tevékenységekkel kapcsolatosok mulasztások, illetve hibák helyreállításának költsége több tíz vagy akár több száz milliós nagyságrendű összeget is felemészhet! Pontosan ezért egyre több szakma kötelezően elő is írja a felelősségbiztosítások meglétét az azt művelőknek, de számos vállalat tevékenységéből adódan is rá van szorulva az ilyen fajta védelemre.

A felelősségbiztosítás fajtái

felelősségbiztosítás

Ahány fajta felelősségi kör, annyi fajta felelősségbiztosítás is létezik a piacon, melyeket tanulmányozva néha már az az érzésünk lehet, hogy a biztosítások sokszínűségének már csak a fantáziánk szab határt.

A felelősségbiztosítás a legtöbb esetben nem csak magát a kártírítési igény összegét fedezik a károkozó helyett, hanem az esetleges ügyvédi- és járulékos költségeket is megtérítik. A leggyakoribb, és a legtöbb vállalat szerződései között megtalálható védelem az:

Általános vagy tevékenységi felelősségbiztosítás

A biztosító megtéríti a szerződés keretei között azokat személyi sérüléses illetve szerződésen kívül okozott dologi károkat, melyeket a biztosított a biztosítási szerződésben meghatározott minőségben okoz, és a magyar magánjog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

A biztosítás tehát a vállalat / vállalkozó tevékenységéből adódóan okozott károkért fizet, de csakis abban az esetben ha a kártérítési igény helyt áll. Ha például az irodánk előtt nem takarítottuk el a havat kellő odafigyeléssel és emiatt valaki elcsúszik, vagy a parkolás során nekimegy egy előtte álló másik járműnek,az általános felelősségbiztosítás meg fogja téríteni az ebből adódó anyagi károkat!

munkáltatói / munkavállalói felelősségbiztosítás

A felelősségbiztosítás szerződés keretein belül, a biztosító társaság fedezetet nyújt azon kártérítési követelésekre, amelyeket a biztosítottal munkaviszonyban (szövetkezeti tagsági viszonyban) álló személyek munkabalesete miatt és címén a biztosítottal szemben támasztanak és magyar jog szerint felelősséggel tartozik. A biztosítás továbbá megtéríti az Önt képviselő ügyvéd munkadíját és készkiadásait, továbbá a káresemény összegszerűségének megállapítására felkért szakértő költségét.

A munkáltatói felelősségbiztosítás nagy segítséget jelenthet abban az esetben, ha például egy dolgozója megsérül a raktári rakodás során és ezért kártérítési igénye támad Önnel szemben.

termék- vagy szolgáltatás felelősségbiztosítás

A termék- vagy szolgáltatés felelősségbiztosítás a vállalat szolgáltatási- illetve termékekkel kapcsolatos tevékenységéből, vagy a hibás teljesítéséből adódó olyan károkat téríti meg, amelyet a cég az ügyfeleknek vagy a szerződéses partnereknek okozott és amelyekkel kapcsolatban jogos kártérítési igény merült fel. Az ügyvédi munkadíj, az egyéb költségek és a szekértői munkadíj is a szerződésben rögzített mértékben térítésre kerül.

Ha Önnek mondjuk informatikai cége van, és az egyik munkatársa az eladandó szoftver telepítése közben az az ügyfél számítógépében kárt okoz ezt a kárösszeget felelősségbiztosítás hiányában Önnek kell kifizetnie.

környezetszennyezési felelősségbiztosítás

A felelősségbiztosítás minden olyan eseménnyel kapcsolatos kárt megtérít, amelyet Ön vagy cége egy esetleges környezetszennyezés miatt nem szándékosan okoz, és amelynek eredete a nem normális jellegű működésre vezethető vissza. Ez a fajta védelem erősen ajánlott azoknak a vállalatoknak, amelyek tevékenységük során környezetre veszélyes anyagokat használnak vagy állítanak elő. Akörnyezetszennyezési felelősségbiztosítás kiterjeszthető az egész világon okozott károkra, valamint az alvállalkozók, partnerek tevékenységére is.

crm, báf - fuvarozói felelősségbiztosítás

A szállított áruk és rakomány biztonságáért az azokat fuvarozó cég- és vállalat tartozik felelősséggel. Minden olyan esemény amely a rakomány sérülését vagy elvesztését okozza kártérítési kötelezettség keletkezik a megbízóval szemben amelyre teljes körű fedezetet nyújt a fuvarozói felelősségbiztosítás. A bekövetkező károkat a biztosító, a szerződésre megállapított káreseményenkénti, illetve a CMR-Egyezményben meghatározott kárlimitek mértékéig téríti.

bérbeadói felelősségbiztosítás

felelősségbiztosítás

Ha cégünk vagy vállalkozásunk foglalkozik eszközök vagy ingatlanok bérbeadásával, akkor egy a bérlőnek okozott nem szándékos kárért minket terhel kártérítési felelősség. Ha például irodahelyiséget bérelnek tőlünk, de a rosszul bekötött villamos vezetékek miatt tűz üt ki, és ebből kifolyólag megsemmisül a bérlő tulajdona, vagy megsérül valaki akkor érvényes bérbeadói felelősségbiztosítás keretein belül a kártérítést átháríthatjuk a biztosítóra.

bérbevevői felelősségbiztosítás

A bérleti felelősségbiztosítás fordítva is igaz, azaz ha bérbe veszünk egy ingatlant vagy eszközt és abban kár keletkezik, azért mi magunknak kell helyt állnunk. Bérbevevői felelősségbiztosítással, ha mondjuk egy bérelt raktárban csőtörést okozunk, vagy nyitva felejtjük a csapot és emiatt a bérbeadónak jogos kártérítési igénye lép fel velünk szemben az összeg kifizetése nem minket terhel.

vezetői felelősségbiztosítás

A cégvezetők, vagy magasabb rangú tisztségviselők kiemelt elismerésben és jövedelmezésben részesülnek, de ezzel együtt a felelősségi körük is megnő. Olyan magas szintű döntéseket kell meghozniuk mindennapi munkájuk során, amelye miatt akarva akaratlanul is korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a vállalatért. Ha azonban komoly hibákat vétenek, akár jogi eljárás is indulhat ellenük, amely kiterjedhet a magánvagyonukra is, így elengedhetetlen, hogy az ilyen esetekre megfelelő védelemmel rendelkezzenek. Egy szakmai tévedés, egy rossz döntés, egy behajthatatlan céges tartozás, vagy a részvényesek szerint nem megfelelően kezelt vagyon súlyos összegű kártérítési igényeket eredményezhet, amelyekre megfelelő fedezetet nyújt a vezetői felelősségbiztosítás.

tanulói felelősségbiztosítás

Minden olyan cég illetve vállalkozás aki oktatási képzési tevékenységgel foglalkozik, vagy csak időleges továbbképzésekben részesíti a munkatársait, a tanfolyamok alatt felelősséggel tartozik a résztvevők felé. Ha például egy gyárban a munkagép kárt okoz egy tanuló / munkatárs ruhájában vagy testi épségében, a tanulói felelősségbiztosítás keretében lehetőség van a kártérítési igény biztosítóval történő megfizettetésére. A károkozás fordítva is igaz, tehát a tanuló is okozhat kárt a vállalatnak amelyre szintén védelmet nyújt ez a fajta biztosítás.

üzemeltetői felelősségbiztosítás

Minden olyan vállalkozás, amely valamilyen szolgáltatás üzemeltetésével foglalkozik vagy létesítményt tart fenn, fokozott és többféle veszélyforrással számolhat. Alátogatók ugyanis minden őket ért személyi vagy dologi sérülés esetén kártérítési igénnyel fognak fellépni az üzemeltetővel szemben, amelynek kifizetésére alkalmas lehet ehy üzemelttetői felelősségbiztosítás.

szakmai felelősségbiztosítások

A szakmai felelősségbiztosítás a foglalkozás, tevékenység gyakorlása során elkövetett, bekövetkezett műhiba, tévedés, mulasztás illetve a foglalkozási szabályok egyéb megsértése miatti károkra nyújt fedezetet. Ma már egyre több szakma jár kézzel fogható és ezáltal bebiztosítható felelősségi körrel, így a szakmai felelősségbiztosítások is egyre több formában léteznek.

A legfőbb módozatok az állat-egészségügyi tevékenység felelősségbiztosítása, orvosi felelősségbiztosítás, egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosítása, természetgyógyászok és gyógyszerészek valamint gyógyszertárak felelősségbiztosítása, könyvelők könyvvizsgálók és adótanácsadók felelősségbiztosítása, igazságügyi szakértők felelősségbiztosítása, tervezői-,műszaki és mérnöki felelősségbiztosítás, ellenőrök-, tanácsadók felelősségbiztosítása, örző-védők- magánnyomozók valamint biztonságtechnikai vállalkozók felelősségbiztosítása, rendészeti és bírósági végrehajtói felelősségbiztosítása, társasházkezelők- valamint közösképviselők felelősségbiztosítása, hivatali és közbeszerzési tanácsadók-, nevelőintézmények-, szakfordítók- és tolmácsok valamint természetesen a hitel- és biztosításközvetítők felelősségbiztosítása, amellyel értelemszerűen cégünk is rendelkezik.

Látható tehát, hogy a felelősségbiztosítások körének valóban csak a fantázia szabhat határt, így bármilyen felelősségbiztosítási igényével forduljon bátran munkatársainkhoz, akik készséggel a segítségére lesznek a legkedvezőbb szerződés kiválasztásában!

Bármilyen felelősségbiztosítást díjmentesen házhoz viszünk Önnek! Ha pedig már van biztosítása, akkor GARANCIÁT VÁLLALUNK rá, hogy legalább 10%-kal olcsóbbra cseréljük! Töltse ki rövid űrlapunkat és 1 munkanapon belül jelentkezünk!

Személy
 

 

Tetszett az írás?
Kérdése van?SZAKÉRTŐNK VÁLASZOL »

Kapcsolódó bejegyzések:

Új év, új lehetőségek: A munkanélküliség biztosítás

Utolsó módosítás: 2015.01.08.

Arra gondoltunk, hogy idén bemutatunk számos olyan hasznos pénzügyi szolgáltatást, amelyről érdemes tudnia. Elsőként ismerje meg a munkanélküliség biztosítást, ami akár egy éven keresztül is szolgáltathat. Részletek a cikkben.


Hozzászólás (0)

Felelősségbiztosítás kalkulátor

Utolsó módosítás: 2011.09.20.

Felelősségbiztosítás kalkulátorunkkal Ön bármilyen jellegű szakmai vagy vállalkozói felelősségbiztosítás díjait megismerheti! Ehhez semmi más nem kell tennie, mint az alábbi linkre kattintva elindítani a kalkulátort, néhány fontosabb adatot megadni, és kollégáink ezt követően már személyre szabott felelősségbiztosítási ajánlattal tudják Önt megkeresni!


Hozzászólás (4)