Bebiztosítaná:

Ingatlanjait, gépeit, raktárkészletét?
Zavartalan termelési tevékenységét?
Munkavállalói munkatevékenységét?
Árui, alkalmazottai szállítmányozását?
Elemi károkat és a betöréses lopást?Keressen minket!

06 1 58 58 555

office@grantis.hu

VEGYE FEL
VELÜNK A
KAPCSOLATOT!
Érdeklődés tárgya:
Tovább
LiveZilla Live Help

INGYENES MEGTAKARÍTÁSI TANÁCSADÁS, EGY KATTINTÁSSAL!

Az ország bármely területén, így akár az Ön otthonában vagy irodájában is díjmentes személyes tanácsadást biztosítunk Önnek. Garantáljuk, hogy ez a 1,5 óra, élete egyik legjobb befektetése lesz!Vállalati Vagyonbiztosítás

Utolsó frissítés: 2017-11-23

Vállalati vagyonbiztosítás A kockázatcsökkentés leghatékonyabb eszközeA vállalati biztosítás tartalmaA vállalati vagyonbiztosítás díjaVállalati felelősségbiztosításokÖnrész, alulbiztosítás és a biztosítási összegek meghatározásaEgyedi vagyontárgyak biztosításaVállalati géptörés- és üzemszünet biztosításMunkavállalók csoportos egészség- és baleset biztosításaSzállítmánybiztosításMennyibe kerül ez nekem?Kik vehetik igénybe a vállalati vagyonbiztosítást?Ha már rendelkezem vállalati vagyonbiztosítással érdemes azt díjmentesen felülvizsgáltatnom?

a kockázatcsökkentés leghatékonyabb eszköze!

vállalati vagyonbiztosítás tipp

VIZSGÁLTASSA FELÜL!

A céges biztosítások, ellentétben a lakossági biztosítási szerződésekkel, nem fix hanem egyedi díjakkal dolgoznak, így mindenképpen érdemes azokat évente egyszer felül vizsgáltatni, hiszen nagy valószínűséggel díjcsökkenést érhetünk el!

A vállalkozók és cégtulajdonosok bizonyára egyetértenek velem abban, hogy minden sikeres vállalat alapja a fenntartható fejlődés. Mindent megteszünk azért, hogy a költségeket valamint a kiadásokat a minimálisra redukáljuk és az elérhető profitot emellett fokozatosan növeljük. Rengeteg olyan folyamat van egy vállakozás életében amelyet tudatosan szabályozunk a fejlődés és növekedés érdekében, azonban a legnagyobb hátráltató tényezőt az általunk kontrollálhatatlan és váratlan körülmények okozzák.

Gondolok itt egy esetleges tűzkárra, egy beázás miatt elektromos kárra, egy géptörésre vagy egy betöréses lopásra amely hosszú időkre leállíthathja vagy akadályozhatja a termelést / szolgáltatást. De lehet szó akár egy alkalmazotti hibáról vagy félreértésről is ami súlyos százezrekkel vagy milliókkal terhelheti a költségvetést.

Szerencsére ezekre az előre nem látható veszélyekre is felkészülhet a vállalat egy megfelelően összeállíott és mindenre kiterjedő vállalkozói vagyonbiztosítással, amely a cégen belüli kockázacsökkentés egyik leghatékonyabb eszköze! A céges biztosítás segítségével ugyanis nem csak épületeinket, készleteinket gépeinket és berendezéseinket biztosíthatjuk be teljeskörűen, de a munkavállalói- bérlői- tevékenységi- illetve a termékekkkel kapcsolatos vagy a szolgáltatási folyamatokra is köthetünk megfelelő felelősségbiztosítást!

A vállalati vagyonbiztosítás tartalma

Vállalati vagyonbiztosításA vállalati vagyonbiztosítások általában moduláris felépítésűek, azaz alap esetben tartalmazzák az épületek, berendezések, készletek, és pénzeszközök védelmét és minden egyes kockázati elem egyedileg válogatható bele a szerződésbe. Ilyen kiegészítő biztosítások az általános bérlői, szolgáltatói és munkáltatói felelősségbiztosításokat, az esetleges termeléskiesés esetén életbe lépő üzemszüneti és géptörési biztosítást a munkavállalók balesetbiztosítását, valamint az eszközök és áruk szállítmánybiztosítását is magukban foglalhatják.

Az alap kockázatok közé tartoznak a tűzkár, vízkár, árvíz és belvíz, robbanás, összeroppanás, villámcsapás, vihar, jégeső, hónyomás, felhőszakadás, szikla- és kőomlás, földcsuszamlás, üreg beomlás, földrengés, az elektromos áram okozta tűz, villámcsapás másodlagos hatása, technológiai csővezetéktörés, eldugulás, ismeretlen légi- és földijármű ütközése, valamint az esetleges járlékos költségek.

Az ezek mellé köthető kiegészítő elemek pedig: a betöréses lopás, rablás, küldöttrablás,vandalizmus és rongálás, üvegtörés, számítógépes károk , áramszünet, valamint a géptörés és termelés leállás.

Biztosítható vagyoncsoportok: épületek, építmények, gépek, berendezések, felszerelések, beruházások, áruk, készletek, félkész és késztermékek, befejezetlen termelés, készpénz, számítógépek és elektronikus berendezések valamint a gépjárművek és személyek

A vállalati vagyonbiztosítás díja

A vállalati vagyonbiztosítás esetében sokkal nagyobb mozgásterünk van mint a lakossági szférában, ugyanis minden egyes cég egyedi felépítésű és működési és ezt a biztosítók is nagyon jól tudják. Éppen ezért a vállalható vagyontárgyak és kockázatok is nagy mértékben testreszabhatók, valamint a biztosítási díjban is lehetőség van egyedi kedvezményekre. Pontosan azért azok a vállalkozók akik a meglévő vállalati vagyonbiztosításuk cseréjét tervezik, egy megfelelő tanácsadó segítségével majdnem biztos, hogy fognak a meglévőnél olcsóbb szerződést találni. Tapasztalataink szerint ugyanis a biztosító társaságok szeretik a cégeket "megfogni" ezáltal pedig a konkurensek "díjai alá menni" valamint hajlandók ezért akár extra kedvezményeket is biztosítani!

A példa kedvéért egy átlagos méretű élelmiszer kiskereskedés, fodrászat, vegyesbolt, szépségszalon, iroda vagy informatikai cég éves szinten 150.000 Ft-os díj mellett minden kockázatra kiterjedően bebiztosítható!

Érdemes tehát minden évben versenyeztetni a biztosítókat az elérhető legkedvezőbb díjak érdekében!

feleLősségbiztosítások

A vállalati vagyonbiztosítás keretein belül választható felelősségbiztosítások és fontos részét képzik a vagyonbiztosítási szerződéseknek ugyanis egy általunk nem szándékosan okozott kár helyreállítása is súlyos összegekkel tudja megterhelni a vállalati bankszámlát. Fontos tisztázni, hogy a felelősségbiztosítás csakis abban az esetben fizet, ha a biztosított az okozott kárért egyébként jogilag kártérítési felelősséggel tartozik.

Az általános (tevékenységi felelősségbiztosítás) a vállalkozás fő tevékenységének folytatása során keletkezett személyi és vagyoni károkat téríti meg. Ilyen lehet például egy futárcég szállítás közben nekitolat egy járműnek, vagy egy várakozó ügyfél megbotlik az iroda padlózatán.

Az üzemi baleseti és munkavállalói felelősségbiztosítások minden a dolgozókkal kapcsolatos károkra és munkavégzés során elszenvedett balesetre anyagi fedezetet és kártérítést nyújt. Erre kiváló példa a raktári árupakolás során keletkezett sérülés, vagy egy irodában egy esetleges vegyszermérgezés.

A termékkel és szolgáltatással kapcsolatos felelősségbiztosítás minden olyan kárért helyt áll amely egyértelműen visszavezethető a vállalat által gyártott vagy forgalmazott termékekkel valamint a szerződéses partnereknek illetve az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos jogszerű kártérítési igényre,

önrész, alulbiztosítás és a biztosítási összegek meghatározása

A lakossági vagyonbiztosításokhaz hasonlóan(casco, lakásbiztosítás) a vállalati vagyonbiztosítás esetében is lehetőség van a szerződéskötéskor bizonyos nagyságú önrész megadására. Az önrész egy százalékos és / vagy pénzbeli érték, amelynek mértékéig a szerződőnek a bekövetkezett károkat saját magának kell állnia, ezt tehát levonják a kifizetett kárösszegből. Használatával a biztosítási díj jelentősen csökkenthető, lehetséges mértékéről minden esetben az adott szerződés feltételeiből tudunk tájékozódni.

Magyarországon nagyon sok vállalkozás és cég van alulbiztosítva, azaz egy esetleges kár esetén a kártérítés összege nem fedezni teljes egészében a kár helyreállítását. Az alulbiztosítás elkerülése érdekében kritikus pontnak számít a megfelelő biztosítási összegek meghatározása. Ingatlanok esetében ezért mindig az újraépítés költségével számoljunk, valamint berendezéseknél és gépknél se feledkezzünk meg folyamatosan a piaci ár környékén tartani a biztosítási összegeket.

Készletek anyagok és félkész termékek esetén csúcsértéket alkalmazzunk azaz a lehető legmagasabb és reális kárértéket adjuk meg. Ha nagyobb árukészlettel rendelkezünk akkor pedig érdemes a hányadrész biztosítást használni, amely csak a készlet bizonyos százalékát védi meg. Minden esetben gondolkozzunk el logikusan, hogy egy egy katasztrófa vagy rablás a készletek legfeljebb mekkora hányadában tehet kárt és ennek megfelelően adjuk meg a biztosítási összegeket. Egy kisebb iroda esetében például könnyen előfordulhat, hogy az összes laptopot ellopják, egy 15.000 palack üdítőitalt tartalmazó raktárban viszont nem valószínű a készlet teljes eltulajdonítása.

A készpénzt kizárlólag MABISZ által minősített tárolóban tartsuk, hiszen a biztosító társaságok csak ezekre vállalnak garanciát!

Egyedi vagyontárgyak biztosítása

vállalati vagyonbiztosításA vállalkozások készletében megtalálható vagyontárgyakon kívül lehetőség van egyedi eszközök bebiztosítására is. Ilyen alapon szerezhető védelem a mobil telefononkra és mobil használati eszközökre, a szabadon tárolt pavilonokra és készletekre, valamint minden olyan dologra amellyel kapcsolatban a biztosítóval sikerül megegyezésre jutnunk. Ezen felül az esetleges járulékos költségek, romeltakarítás, tűzoltás, bontás, környezet helyreállítás is igény szerint megtérítésre kerülhetnek.

géptörés- és üzemszünet biztosítás

Géptörés biztosítás kiterjed a gépek, berendezések véletlen, váratlan előre nem látható formában fellépő töréskáraira, illetve azon véletlen külső erőhatás vagy baleset miatt bekövetkező károkra, amely a gép(ek) részleges, vagy teljes működésképtelenségét eredményezik. Ezek lehetnek: anyaghiba, tervezési vagy kivitelezési hiba, önrezonancia, alketrészek kilazulása, hibás beállítás vagy szabályozás, rossz elhelyezés, túlterhelés vagy kenés / olajozás kimaradása, túlhevülés, túlpörgés, rövidzárlat, szigetelési hiba, mérő-, szabályozó-, vezérlő-, és biztonsági berendezések meghibásodása, külső erőhatás vagy a dolgozó figyelmetlensége illetve tévedése. Ezeken kívül mozgatható és öjáró gépek esetében a biztosítás kiterjed a mozgás közben esetlegesen elszenvedett károkra is.

munkavállalók csoportos balesetbiztosítása

A cég munkavállalói számára nyújt a munkahelyen és bizonyos esetekben a munkahelyen kívüli baleset- és betegbiztosítási szolgáltatásokat. Legnagyobb előnye, hogy nem csak a munkáltató hibájából eredő, hanem bármilyen sérülés és baleset esetén térít ezáltal pedig nagy mértékben növelheti a dolgozók vállalattal szembeni elkötelezettségét. Csoportosan kötve a díja igen kedvező ráadásul költségként is elszámolható így különösen ajánlott béren kívüli juttatás keretében!

szállítmánybiztosítás

A vállalati vagyonbiztosítások keretein belül kötött szállítmánybiztosítás általában a saját járművekkel szállított árukra és termékekre nyújt fedezetet bizonyos kockázatok esetén azonban önálló szállítmánybiztosítással a szolgáltatás minden szempontból tovább bővíthető!

Mennyibe kerül ez nekem?

Mindenképpen a töredékébe mint az esetleges kár bekövetkezésekor szükséges helyreállítási és pótlási költségek. Egy átlagos méretű vállalkozásnak 1 telephellyel számolva havi szinten 12.000 - 15.000 Ft-ból megoldható egy mindenre kiterjedő védelem. Vállalati vagyonbiztosítás kalkulátorunkkal azonban a konkrét díjszabást is kiszámolhatja, valamint a szerződését és megkötheti online!

kik vehetik igénybe a vállalati vagyonbiztosítást?

Bármilyen jogi személyiséggel rendelkező vállalat vagy vállalkozás, legyen az Bt., Kft., Rt., ügyvédi iroda vagy egyéni vállalkozó.

Ha már rendelkezem vállalati vagyonbiztosítással érdemes felülvizsgáltatnom?

Természetesen, mint minden biztosítási szerződést a vállalati vagyonbiztosítást is érdemes évente legalább egyszer felülvizsgáltatni. Egyrészt azért mert a biztosító társaságok ügyfeleik számának növekedésével folyamatosan csökkentik díjaikat, másrészt pedig ugyanolyan feltételű szerződésből, lehet hogy egy másik biztosító jóval kedvezőbb ajánlattal rendelkezik. Gyakorlati tapasztalataink szerint majdnem biztos, hogy egy vállalati vagyonbiztosításnál találunk a piacon olcsóbbat, ugyanis a céges biztosítások esetén nagyobb a mozgásterünk mint a lakossági szektorban, így kedvezőbb tarifákat is tudunk "kialkudni" ügyfeleinknek.

Cégének, vállalkozásának eszközeit és telephelyeit ingyenesen felmérjük, és segítünk kiválasztani a legkedvezőbb vagyon- és felelősségbiztosítást! Ha már van vagyonbiztosítása, akkor GARANCIÁT VÁLLALUNK rá, hogy legalább 10%-kal olcsóbbra cseréljük! Töltse ki rövid űrlapunkat és 1 munkanapon belül jelentkezünk!

Személy
 

 

Tetszett az írás?
Kérdése van?SZAKÉRTŐNK VÁLASZOL »

Kapcsolódó bejegyzések:

Vállalkozói vagyonbiztosítás: Találja meg a legjobbat!

Utolsó módosítás: 2015.01.14.

Cége sikerességéhez elengedhetetlen, hogy a vállalat eszközei vagyontárgyai megfelelően legyenek biztosítva. Azt tudta, hogy ezen kívül számos dologban is segítségére lehetnek a vállalkozói vagyonbiztosítások? Részletek a cikkben:


Hozzászólás (0)

Vállalati vagyonbiztosítás kalkulátor

Utolsó módosítás: 2011.09.20.

Vállalati vagyonbiztosítás kalkulátorunk segítségével Ön is néhány kattintással kiszámíthatja, hogy mennyibe kerülne cégének  és tevékenységének teljes körű védelme, valamint a szerződést is online,az internet segítségével megkötheti! A rendszerünk a szerződéskötéshez szükséges összes ajánlati nyomtatványt elkészíti és feltölti az Ön adataival, amelyeket Önnek már csak aláírva el kell juttatnia címünkre, minden mást pedig mi intézünk!


Hozzászólás (3)